Skip to content

Forskellige aspekter af psykoterapien

Ligegyldig hvor man er i livet, kan det blive brugbart at få hjælp til at bevæge sig videre – måske fyldes hverdagen af angst og bekymringer, eller også ønsker man hjælp til at få mere glæde og energi i hverdagen. En psykoterapeut kan hjælpe dig med mange forskellige aspekter af livet og give dig redskaber, som kan skabe forandringer i hverdagen. Psykoterapi kan rumme mange forskellige ting, og på https://joannaizabelle.dk/ kan du læse om forskellige aspekter af psykoterapien – her tilbydes nemlig både terapi, hypnose og coaching.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, der er evidensbaseret og effektfuld. Terapiformen har vist sig særligt effektiv i forbindelse med en række psykiske problemstillinger som stress og angst, men den kognitive terapi er også ideel, når det kommer til depressionstilstande og selvværdsproblemer. Kognitiv terapi rummer mange forskellige aspekter – her er den kognitive adfærdsterapi nok den mest velkendte. I den kognitive adfærdsterapi tages udgangspunkt i sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige fornemmelser. Der arbejdes målrettet på at ændre uhensigtsmæssige tankemønstre, som resulterer i en given adfærd. Terapiformen er meget anerkendt og videnskabeligt funderet. 

Hypnoterapi

Hypnoterapi er en dybdegående måde at arbejde terapeutisk på. Her kommer klienten i en tilstand af fokuseret opmærksomhed, der muliggør, at det ubevidste kan arbejde uden indblanding fra bevidste tanker. Der er mange forskellige dybder, som kan nås – nogle føler at de har sovet, når hypnoterapien står på, imens andre kun oplever en let hypnosetilstand. Der er forskel på hypnose og hypnoterapi – i hypnoterapien har man en samtale med klienten i forbindelse med trancen, og man arbejder hermed direkte med klientens underbevidsthed i samspil med ham eller hende. I hypnosen er det hypnotisøren, der taler til klienten og viser ham/hende en bedre vej eller kommer med positive forslag til forandring. Hypnoterapi har vist sig brugbart til en lang række psykiske lidelser – heriblandt angst og fobier.